Login

Měření rychlosti automobilů před školou

Naše škola leží na silnici spojující Mladou Boleslav s Bakovem nad Jizerou. Na této silnici je čilý provoz, zejména od jara do podzimu. Především v letních měsících, je provoz na silnici ještě zvýšen, jelikož komunikace je využívána i chataři a chalupáři, kteří mají v okolí rekreační objekty. Dále pak i výletníky, kteří míří na zříceninu hradu Zvěřetice, či dále do Českého ráje. Silnice prochází přímo u školy, kde je i hlavní vchod do budovy. Chodci sice mohou využívat chodník, ale ten je pouze po jedné straně komunikace, takže obyvatelé protější strany ulice musí přicházet ke svým domům po silnici.

Po této komunikaci také vede oficiální cyklostezka 17. Greenway Jizera, která je cyklisty intenzivně využívána. Komunikace také bývá často zúžena parkujícími vozidly. To vše vede k častým dopravně nebezpečným situacím.

Žáci naší školy v dubnu 2015 při experimentální výuce fyziky změřili, že průměrná rychlost projíždějících vozidel po komunikaci před školou je 46,3 km/h, přestože dopravní značka povoluje nejvíce 30 km/h.

Proto jsme se rozhodli využít grantu Zvýšení dopravní bezpečnosti a mobility v obcích, který vypsala fa Škoda Auto a.s. v dubnu 2015. Vypracovali jsme projekt, jehož cílem bylo umístění výstražné tabule ve směru z Bakova nad Jizerou směrem k Mladé Boleslavi. Předpokládáme, že se zásadně sníží rychlost vozidel u školy, a tím se zvýší bezpečnost školáků a obyvatel Debře, a to jak na přechodu u školy, tak i před školou, kde je hlavní vchod.

Náš projekt byl schválen a podpořen finanční dotací 40 000,-Kč. Ve spolupráci s Odborem dopravy města Mladá Boleslav a firmou Osvit servis došlo v srpnu 2015 k instalaci výstražné tabule. Již v záři jsme zaznamenali opatrnější jízdu projíždějících automobilů. Pro ověření našich pocitů žáci 7. třídy provedli další experimentální měření.

Dne 23.10. 2015 jsme v hodině fyziky provedli kontrolní měření rychlosti automobilů projíždějících podél školy v Bakovské ulici. Během prázdnin zde byla instalována nová dopravní značka „Řidiči, pozor škola!“, a tak jsme zjišťovali, jak ukáznění řidiči jsou a zda dodržují předepsanou rychlost.
Měřením a výpočtem jsme zjistili, že 11 z 19 projíždějících řidičů překročilo povolenou rychlost. V průměru byla rychlost automobilů30,55 km/h, tedy o téměř 16 km/hnižší, než kterou jsme zjistili podobným měřením na konci minulého školního roku, kdy zde výstražná tabule ještě nebyla.

Přestože řada řidičů porušuje maximální dovolenou rychlost jízdy v tomto úseku, jsme rádi, že umístění výstražné tabule vedlo k značnému snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím ke zvýšení bezpečnosti všech chodců.

Děkujeme firmě Škoda Auto a.s. za finanční dar a dalším partnerům projektu za spolupráci.

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ INFORMACE


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy