logotyp
Login

PROJEKT - Experimentální výuka přírodních věd

PROJEKT - Experimentální výuka přírodních věd

Program „Popularizace technického vzdělávání na školách“.

 

Grantový program: „Experimentální výuka přírodních věd

 

Cíl projektu:

Rozvíjet vědomosti a dovednosti žáků v technických a přírodních vědách prostřednictvím experimentální výuky.

 

O projektu:

Masarykova základní škola Debř, Mladá Boleslav, příspěvková organizace je menší školou v regionu. V současné době má kolem160 žáků v 9 třídách. Budova školy neumožňuje vybudování odborných učeben či laboratoří. Seznámení žáků s výukou matematiky, chemie, fyziky i jiných předmětů probíhá v kmenových učebnách jednotlivých tříd a využívá se pro ni počítače připojeného k internetu a interaktivní tabule. Tato moderní didaktická pomůcka umožňuje žákům vidět řadu pokusů či schémat, ale neumožňuje osobní manuální zkušenost, která je jistě velmi důležitá pro získání pozitivního vztahu k předmětu, upevnění vědomostí z oboru i pro rozvoj manuálních kompetencí. Žákům chybí možnost moci si na daný jev sáhnout, změřit a následně individuálně zdůvodnit a zhodnotit výsledek experimentu i úroveň vlastních manuálních dovedností.

Jelikož škola nemá odborné učebny ani laboratoře, je pro řešením tohoto problému koupě univerzální edukační sady pro výuku technických a přírodních věd společnosti PASCO.

Společnost PASCO vyrábí již více než 40 let kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Svými technologickými nástroji a neustálým vývojem výukových systémů a vzdělávacích materiálů, podněcuje PASCO zájem o přírodní vědy, inspiruje studenty i jejich pedagogy a propaguje aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo enviromentální výchovy. Pro všechny tyto předměty má PASCO nejen specializované sady měřících sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro lektory.

Časový rámec projektu je dlouhodobý. Jednotlivé segmenty sestav PASCO mají dlouhou životnost. Každý rok budou tyto experimentální systémy používat žáci 6. - 9. ročníku školy při výuce v hodinách matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Vzhledem k tomu, že konkrétní výstupy pokusů jsou přenášeny do počítače, dojde k propojení i s učivem Informatiky.

 

Konkrétní výstupy z projektu:

- zakoupená edukační sada Pasco

- certifikát o proškolení pedagogů k sadě Pasco

- sada zpracovaných výstupů z experimentů pomocí sady Pasco

- prezentace projektu na webových stránkách školy a v regionálním tisku

 

 

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy