logotyp

Informace pro rodiče

CO MOHOU UDĚLAT RODIČE?


- Učit své dítě vnímat a rozlišovat čas určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělané práce za novou činností)

- Často si s dítětem povídat a všímat si jeho výslovnosti. Pokud dítě navštěvuje logopedickou poradnu, je nezbytné denně procvičovat

- Připravovat dítě na to, že škola pro něj bude prací, za kterou bude hodnoceno

- Zadat drobné úkoly doma, být důslední při plnění povinnosti, vést k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci

- Posilovat dětskou sebedůvěru – ty to určitě zvládneš

- Pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, písničky, hádanky, popisovat věci kolem sebe, jmenovat číselnou řadu)

- podporovat u dětí zvídavost, odpovídat na otázky

- Má-li dítě zdravotní problémy, poradit se s lékařem, jak by se mohl zdravotní stav zlepšit ještě před vstupem do ZŠ

- Je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně

- Těšit se společně s dítětem na školu

 

SOUHRN ČINNOSTÍ, KTERÝM BYCHOM SE MĚLI VĚNOVAT PŘED NÁSTUPEM DO 1. TŘÍDY

 • Vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek
 • Vyžadujeme, aby dítě vhodně reagovalo na zadaný úkol /pokyn, jsme důslední
 • Soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby jej rozptýlilo okolí
 • Zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • Zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci
 • Vedeme jej k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle své nádobí a příbory
 • Vedeme jej k tomu, aby při hře či procházce si všímalo zvířat, květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
 • Učíme jej pozdravit, poprosit, poděkovat
 • Navykneme jej, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin denně)
 • Naučíme jej jméno a příjmení a adresu, kde bydlí, jména jeho rodičů a sourozenců
 • Naučíme jej samo se obléknout a převléknout a zavázat si tkaničky u bot (pokud je nosí)
 • Učíme jej poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, střihat papír.
 • Učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky.
 • Učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod.

Zvládne-li vaše dítě před nástupem do školy všechny tyto věci, nemusíte mít obavy ze školy. Naopak je velký předpoklad, že ho škola zaujme a zatouží po nových poznatcích.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy