Aktuality

Distanční výuka

Milí rodiče,

vzhledem k uzavření mateřských škol zahajujeme pro předškolní děti distanční výuku.

Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky omezeny nebo zcela znemožněny.

Jak bude domácí výuka probíhat?
Již v loňském roce na jaře jsme si tuto formu vyzkoušeli a bude probíhat obdobně.
Na počátku týdne obdržíte informace o tématu společně s náměty na činnosti, pracovními listy, náměty na tvoření s dětmi, doplníme o písničku či básničku. Součástí bude také logopedické procvičování.

Jelikož je distanční výuka pro předškolní děti povinná, je třeba pracovní listy po ukončení dist. výuky odevzdat v mateřské škole k založení do složky dítěte. Je možné také zaslat fotografii, jak s dítětem pracujete (například jak s dítětem hrajete hru nebo procvičujete motoriku mluvidel).

Děkujeme za spolupráci, společně to zvládneme.

 
27.2.2021
Uzavření mateřských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE) zakazuje přítomnost dětí v mateřské škole. S účinností od 27.2.2021 do 21.3.2021 jsou mateřské školy uzavřeny.


OŠETŘOVNÉ
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.
Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.26.2.2021
Z důvodu výskytu pozitivního případu covid je MŠ po dobu karantény uzavřena.

Karanténa bude trvat 10 dní od doby posledního kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19, tj. minimálně do 08.03.2021 včetně.


 

8. – 12. 2. Jarní prázdniny

– otevřena jedna třída pro nahlášené děti, provoz přesunut do budovy ZŠ

 

Úterý 16. 2. Masopustní karneval – tentokrát POHÁDKOVÝ

-         Letos si užijeme karneval s maskami pohádkových postav

-         Vítáno je občerstvení na dopolední hostinu (masopustní koláčky, koblížky…)

-         Sraz dětí v převleku je v 8 hodin
PROVOZ MŠ pátek 29.1.2021
V den pololetních prázdnin MŠ otevřena (jedna třída) pro nahlášené děti. Od 18. 1. MŠ v provozu, více info v emailu.


UZAVŘENÍ MŠ


Vážení rodiče.

V souladu s ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, jsem nucen přerušit na dobu od pondělí 11.1. 2021 do pátku 15.1. 2021 provoz mateřské školy z důvodu zvýšené nemocnosti a karantény zaměstnanců.

Celá situace byla projednána se zřizovatelem mateřské školy i Krajskou hygienickou stanicí.

 

V Mladé Boleslavi dne 8.1. 2021

 

Mgr. Jakub Černý

ředitel školyDŮLEŽITÉ INFORMACE

Nové emailové adresy zaměstnanců školy

Od letošního roku se nám změnily emailové adresy všech zaměstnanců školy. Nové adresy jsou aktuální v kontaktech.NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy