Login

Aktuality

Konec školního roku / Letní provoz

- běžný provoz ve školním roce končí 26.6.2020
- letní provoz začíná od 29.6. od 24.7. a od 17.8. do 31.8.

Provozní doba MŠ během letních prázdnin je do 16.00 hod.


Rozloučení s našimi předškoláky – budoucími prvňáčky 23. 6.

-          letos nám situace sice neumožnila nacvičit s dětmi vystoupení a neuskuteční se ani přespání dětí ve školce, jsme však rádi, že se můžeme sejít na naší zahrádce a popřát dětem šťastné vykročení do školy.

-          program bude mít tedy jinou podobu – sejdeme se v 15.00 hod, nejprve se nám děti představí, proběhne rozloučení a od 15.30 hod. máme pro všechny nachystané překvapení (v podobě představení). Na závěr si opečeme na ohni dobroty, které si donesete. Pohoštění necháme na Vašem uvážení (můžete něco donést, upéct, zakoupit, samotná konzumace je však na Vás).

             Těšíme se na Vásprázdninový provoz 2020

Vážení rodiče!
Letní, prázdninový, provoz každoročně zajišťují vybrané mateřské školy, které se v průběhu prázdninového provozu střídají.
Z důvodu hygienicko - epidemiologických opatření rozhodl zřizovatel o tom, že provoz v období měsíců červenec - srpen v tomto roce si bude zabezpečovat každá mateřská škola samostatně.
Organizačně i provozně bude tato situace náročnější než v minulých letech, a proto Vás prosíme o maximální spolupráci.
Naše mateřská škola bude mít uzavřeno v období 27. 7. – 14. 8. 2020. (po tuto dobu nebudou mít děti možnost navštěvovat mateřskou školu).
S ohledem na čerpání dovolené jednotlivých zaměstnanců, a pro provedení plánované údržby budovy, bude možné v naší mateřské škole otevřít jednu třídu v období 29.6. - 24.7. a 17.8. - 31.8.
Děti budete tedy přihlašovat na jednotlivé týdny:
Červenec: 01. 07. - 03. 07.
07. 07. - 10. 07.
13. 07. - 17. 07.
20. 07. - 24. 07.
Srpen: 17. 08. - 21. 08.
24. 08. - 31. 08.
Od 1.9. 2020 bude mateřská škola otevřena již v běžném režimu.
Prosíme o zvážení nutnosti využití docházky Vašich dětí do MŠ a to nejen s ohledem na zdravotní rizika, ale také na kapacitu třídy a bezpečnost dětí. Pedagogové se budou v tomto období různě zastupovat, stejně tak se dětská skupina bude proměňovat dle přihlášených děti. Takové období představuje zvýšení rizika úrazů, šíření nákazy a zvýšenou psychickou zátěž dětí i pedagogů. Žádáme tedy rodiče dětí, kteří jsou v domácnosti, pečují o mladší dítě, nebo zajišťují péči o školní dítě, aby si děti nechali doma. Své děti prosím přihlašujte pouze v nezbytných případech, kdy není možné zajistit péči jinak.
Na prázdninový provoz přihlašujte své děti do 5. 6. 2020 v jednotlivých třídách.SPOLEČNÉ FOCENÍ

proběhne v areálu zahrady MŠ (s ohledem na počasí) dne 8. června od 9,30 hod.
Pokud Vaše dítě nenavštěvuje MŠ a máte zájem přijít, nahlaste se ve svých třídách, na focení doneste čestné prohlášení. 
(V areálu MŠ se rodiče pohybují v rouškách.)

focení v těchto orientačních časech:

Lipáčcci: 9,30 - 10,30 hod.

Kaštánci: 10,30-11,30 hod. 

cena fotografií:

společná 35,- Kč / kus
fotka jednotlivce za sadu (min. 3 ks) 60,-;  každá další 20,- Kč / kusOTEVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážení rodiče.

 

Zřizovatel naší mateřské školy rozhodl o opětovném otevření mateřských škol v Mladé Boleslavi. Od pondělí 11. 5. je tedy naše MŠ otevřená. Pokud máte zájem o docházku vašeho dítěte, je nutné ho obratem přihlásit na tento email. Opravdu naléhavě vás žádáme o rychlou reakci. Musíme zajistit objednávku potravin pro stravování vašich dětí a zorganizovat provoz.

 

Dále je třeba dodržet hygienické podmínky, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020.

 

Zde se mimo jiné píše:

 

 • rodič dítěte musí vyplnit a podepsat čestné prohlášení (viz. příloha),
 • dítě, které dochází do MŠ, musí být zdravé,
 • rodiče v budově a před budovou dodržují rozestupy, netvoří skupiny a používají roušku,
 • děti musí mít v šatně uloženu (u náhradního oblečení) jednu čistou roušku jako pomůcku (pro použití v případě potřeby),
 • pedagogičtí pracovníci a děti nemusí v MŠ používat roušku,
 • aktivity v MŠ - větší část dne trávit venku, využívat pouze areál MŠ,
 • mytí rukou 20-30 vteřin,
 • děti si neberou jídlo samy, dostávají na tácku.

 

Nad rámec požadavků tohoto dokumentu jsme pro větší bezpečí vašich dětí i vás zajistili bezoplachovou desinfekci, kterou můžete použít při příchodu a odchodu z budovy. Dále jsme zakoupili dva ionizéry (čističky vzduchu) do tříd.

 

Z personálních důvodů bude v tuto chvíli otevřena pouze jedna třída. Do naší mateřské školy se tedy může nyní vrátit pouze 24 dětí.

 

Prosíme o uvážení docházky vašich dětí s ohledem na jejich zdravotní stav, rizikovost dalších členů vaší domácnosti a vaše možnosti být nadále s dětmi doma.

 

V případě překročení zájmu o docházku většího počtu dětí než je 24 dětí, máme právo rozhodnout o povolení docházky jednotlivých dětí. Nechceme posuzovat potřebnost návratu vašeho dítěte do mateřské školy s ohledem na zaměstnanost či nezaměstnanost rodičů, možnost hlídání dětí prarodiči či to, zda je některý z rodičů na mateřské dovolené. To nám nepřísluší. Jediným kritériem, které je zcela transparentní, je věk dítěte. Upřednostněny tedy budou starší děti a jejich mladší sourozenci, aby se více nenarušoval chod rodiny.

 

Až nám personální podmínky dovolí otevřít i druhou třídu, budeme okamžitě informovat rodiče těch dětí, které by do mateřské školy chtěly nastoupit, ale z kapacitních důvodů to nyní není možné.

 

I proto opět připomínáme nutnost vaší rychlé reakce, přihlášení vašeho dítěte. Potřebujeme vědět celkový počet zájemců, popř. seřadit je dle kritéria věku a sourozeneckých vazeb a zejména včas informovat všechny rodiče o možnosti či nemožnosti nástupu jejich dětí od pondělí 11.5. 2020 do naší mateřské školy.

 

Provoz naší mateřské školy bude standardní, tedy od 6,45 hod do 16,30 hod.

 

V případě, že nemáte možnost si čestné prohlášení z přílohy vytisknout, vyzvedněte si jej v budově MŠ ve středu 6. 5. 2020 od 7.00 do 15.00 hod. Pokud se vám ani tento termín nehodí, domluvte se telefonicky na jiné variantě s p. vedoucí učitelkou Bc. Helenou Kůtkovou.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Černý, ředitel školy, mob. 724 760 659

 

Bc. Helena Kůtková, vedoucí učitelka, mob. 605 338 153 


Byly založeny školkové emaily:

lipacci@seznam.cz
kastanci2@seznam.cz

Posílejte nám obrázky vašich dětí a my je vložíme na rajče. Pozdravte tak své kamarády. Pokud chcete napsat vzkaz tak ručně na obrázek, aby to dětem mohly rodiče přečíst.

pozdravit můžete také na facebooku:
facebooková skupina Mateřská školka Debř

ZÁPIS DO MŠ

termín zápisu 2.5. - 16.5. 2020
zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku, která bude od 2. května 2020 na webových stránkách naší Mateřské školy. 

Informace k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou na mateřských školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

Upřednostňujeme podání přihlášky elektronickou formou. Proto od 2. května 2020 bude na webových stránkách naší mateřské školy (https://www.skoladebr.cz/stranka-skolka-69) odkaz na elektronickou přihlášku, kterou zákonní zástupci vyplní. Přihláška se automaticky odešle škole. Formálně je nutné celý proces dokončit podpisem zákonného zástupce na přihlášku. To je možné i elektronickým podpisem. Pokud nemá zákonný zástupce možnost tisku vygenerované přihlášky, bude mu vytisknuta a k podpisu předložena v sekretariátu školy (Bakovská 7, MB).

Přihlášku pro písemné podání najdete ke stažení na stránkách města Mladá Boleslav a na stránkách mateřské školy. Formulář bude též k dispozici v sekretariátu školy (Bakovská 7, MB).

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání do sekretariátu školy.

K přihlášce je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost využít ICT nástroje, se dostaví v pondělí či středu 8:00- 11:30 do sekretariátu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do MŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Pověřený pracovník školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 

Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Vyhláška statutární města o obvodech mateřských škol:

OZV č.3 2019 - Školské obvody MŠ

 

SHRNUTÍ - K ZÁPISU JE POTŘEBA DODAT (v termínu od 2. 5. do 16.5. 2020):

 • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • kopii rodného listu
 • doložení řádného očkování dítěte

              - kopii očkovacího průkazu.

              - prohlášení, že je dítě řádně očkované (součást přihlášky)

 • kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud je občan státu mimo EU)
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021
- informace na webu školy


Žádost o ošetřovné
paní Moravcová je k dispozici PO a ÚT 8.00 - 11.00 hod. v budově školy. V případě potřeby ji kontaktujte na telefon viz. odhlašování obědů.


Uzavření MŠ v Mladé Boleslavi
https://www.mb-net.cz/od-19-brezna-bude-v-boleslavi-fungovat-pouze-pet-skolek/d-69681

Vážení rodiče,

s platností od 19. března jsou Mateřské školy v Mladé Boleslavi uzavřené (vyjma pěti).
Žádost o ošetřovné dítěte v souvislosti s uzavřením školského zařízení je k dispozici na stránkách školy (můžete si jej připravit) nebo u paní Moravcové, která Vám ošetřovné také potvrdí.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Ochrana zdraví ZŠ

Na konci sekce Dokumenty najdete informace k zajištění ochrany zdraví během konce školního roku 2019/2020

1.stupeň_přihláška k prezenční výuce

V sekci Formuláře najdete přihlášku k prezenční výuce pro žáky 1.stupně


Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání pro rok 2020/2021

Na konci sekce Dokumenty najdete výsledky letošního zápisu do 1.třídy pro rok 2020/2021

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy