logotyp

Obsah vzděláváníKdo si hraje nezlobí, ale učí se.

ANEB

Jak rozvíjet oblasti v domácím prostředí?

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které se v rámci činností prolínají.

Dítě a jeho tělo

 • dostatek pohybu: chůze/běh v terénu, jízda na kole, hry s míčem, zvládnutí jednoduchých cviků
 • hry se stavebnicemi, hra s auty, oblékání panenek, navlékání korálků, tvoření s modelínou, hry s pískem apod.
 • podpora v sebeobsluze (oblékání, osobní hygiena, použití příboru)
 • praktické činnosti - pomoc v domácnosti jako utírání nádobí, zalévání květin, prostírání stolu, zametání atp. také podporují hrubou a jemnou motoriku
 • grafomotorické pracovní listy

 

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč

 • poslech a vyprávění pohádek, slovní hádanky, společné rozhovory, převyprávění sledovaného příběhu
 • prohlížení knížek, časopisů
 • pojmenovávat věci kolem sebe, popsat k čemu slouží
 • poznávání některých číslic, písmen

Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

 • zkoumání a pozorování v přírodě, sledování jevů a změn (klíčení rostlin, sledování počasí, staveb domů…);
 • třídění, přiřazování podle určených vlastností (třídění příborů, párování ponožek, hledání stejného podle kritéria – barva, tvar…)
 • hry pro orientaci v prostoru a rovině (hra na schovávanou, vyhledávání detailů na obrázku, procvičování pravolevá orientace, pojmy nad, pod, vedle…)
 • hry podporující paměť (pexeso, Kimovy hry, hry se slovy…)

Sebepojetí, city, vůle

 • volná spontánní hra, tvořivé činnosti a aktivity vyvolávající radost a pohodu
 • námětové hry (na robota, na princeznu, na kuchaře, na rodinu)

 

Dítě a ten druhý

 • komunikace s druhými, vzájemná interakce (pravidla komunikace, otázka a odpověď…)
 • společenské hry, hry s pravidly
 • poslech pohádek s poučením – převyprávění, rozbor hrdiny, lidské vlastnosti…

 

Dítě a společnost

 • zvyky a tradice ve svém okolí
 • pravidla soužití (jak se chováme doma, v obchodě, v kině…)
 • námětové hry (hraní rolí – na rodinu, na hasiče, na prodavačku…)
 • poslech hudby, seznamování se s uměním apod.

 

Dítě a svět

 • tematické hry seznamující děti s různými druhy řemesel povolání a zaměstnání
 • seznamování se s ekologií (třídění odpadu, šetření vodou a energiemi…)
 • poznávání okolí, prohlížení encyklopedií
 • pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o zvířata…)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy