Jméno:
Heslo:

Aktuality

Online zápis ke školní docházce

Online zápis ke školní docházce

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.   

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou na školách zřizovaných městem Mladá Boleslav v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020
do 30. dubna 2020
.

1)      Zákonný zástupce navštíví webové stránky dané školy, klikne na odkaz "Online zápis" a zobrazí se mu formulář, kde vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací. Tento formulář se poté ihned automaticky odešle do systému školy.

Po vyplnění formuláře je nutné dokončit formální část zápisu podpisem zákonného zástupce. Vyplněný pdf soubor vytiskněte a podepsaný formulář společně s kopií rodného listu dítěte, případně kopií dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU) doručte do naší školy:

  1. a.       Osobně – čas možnosti doručení je vždy pondělí a středa (8:00- 11:00), nebo                                  v jiný termín po telefonické domluvě se školou
  2. b.       Poštou
  3. c.        Datovou schránkou
  4. d.       Emailem s elektronickým podpisem

 

*V případě, že nemáte možnost formulář vytisknout, můžeme ho vytisknout přímo ve škole a vy ho poté podepíšete (Po + St 8:00-11:00).

 

2)      Zákonný zástupce v případě, že nemá možnost „Online zápisu“, si po telefonické domluvě se školou (mob. 724760659) sjedná osobní návštěvu školy, kde bez přítomnosti dítěte vyplní formulář o zápisu do ZŠ a předá škole kopií rodného listu dítěte, případně kopii dokladu o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu (pokud jste občan státu mimo EU).

 

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2020, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2021, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Školské obvody jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou najdete na stránkách města Mladá Boleslav.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost o odklad povinné školní docházky je ke stažení na webu školy či k převzetí v sekretariátu školy. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti již byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky. Může požádat na jiné škole, než na které původně žádal.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Informace vedoucího odboru školství

Vážení rodiče a žáci,v souvislosti s  výskytem koronaviru v České republice v tuto chvíli (2.3.2020) nejsou nařizována žádná omezení ze strany ...
Více informací

Lyžařský kurz 5. - 9.třída

Již se dá mluvit o tom, že lyžování žáků má na naší škole tradici. Letos jsme vyrazili s žáky naší školy již podesáté za sebou. A jsem velmi rád, že ...
Více informací

Lyžařský kurz

Letošní zima sněhu a lyžování moc nefandí, což nám tento kurz mírně zkomplikovalo, ale my jsme se nedali a užili si ho JV neděli jsme na chalupu ...
Více informací

Strašidelná škola

Dne 19. 2. 2020 byla 6. třída na dětském divadelním představení v divadelním sále Domu kultury v Mladá Boleslavi na  muzikálové pohádce STRAŠIDELNÁ ...
Více informací

Infoleták k zápisu 2020

V sekci dokumenty školy, naleznete v dolní části informační leták pro zápis dětí do 1. třídy.

Více

Úniková hra – 5. třída

Předvánoční týden jsme si v 5. třídě zpestřili, v dnešní době velice populární, „únikovou hrou“.Děti měly za úkol vyřešit 8 úkolů, jejichž indicie ...
Více informací

Vánoční návštěva hospicu

Vánoce jsou svátky klidu, pohody a lásky. Každá malá holčička a kluk se těší na dárečky a je jisté, že jich spoustu dostanou. Malí druháci se letos ...
Více informací

Bruslení u Škoda Muzea

Ve středu 11. 12. se 4., 5. a 6. třída vypravila do Mladé Boleslavi. Tak jako každý rok, i letos, připravila Škoda Auto a.s. kluziště před Škoda ...
Více informací

3. třída – předvánoční akce

Ve dnech 27. 11. a 28. 11. se 3. třída toulala mimo školu. Ve středu jsme byli na mladoboleslavském hradě vyrábět vánoční přáníčko.  Cestou jsme se ...
Více informací

Ohlédnutí za DRAKIÁDOU

Dne 6. 11. 2019 se konala tradiční Drakiáda. Milovníci dračího létání se museli opět letos smát, protože ani tento ...
Více informací

Akademie 2019

Akademie 2019

Jarmark 2019

Ve čtvrtek 28.11.2019 se třída 1.B vypravila na kulturní akci pořádanou základní školou v Kosmonosích. Uskutečnil se zde tradiční vánoční jarmark. ...
Více informací

Návštěva žáků 8. třídy v „Černé kavárně“

V úterý 3. prosince se žáci 8. třídy zúčastnili programu v DDM v Mladé Boleslavi, který se nazýval „Černá kavárna“. Cílem tohoto programu bylo žáky ...
Více informací

Zdravověda v družině

Dne 25.10.2019 jsme si do naší družiny pozvaly zdravotní sestřičku Andreu Bajerovou, která přišla naše děti seznámit se základy zdravovědy.  ...
Více informací

Domečky

V úterý 1.10.2019 proběhla ve školní družině akce s rodiči, společně jsme vytvářeli domečky pro osadníky. Sešlo se 15 maminek a tatínků se svými ...
Více informací

Družina navštívila ČOV v Podlázkách

V úterý 25.9.2019 jsme se školní družinou navštívili ČOV Podlázky, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Dostalo se nám zde milého přivítání. Děti ...
Více informací

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková organizace oznamuje na základě § 24, zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona vyhlášení ředitelského volna na čtvrtek 31.10. 2019 a pátek 1.11. 2019 pro žáky 1. – 9. tříd z důvodu reinstalace školní počítačové sítě. Školní jídelna i školní družina je v tento den také uzavřena.

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Jakub Černý
ředitel školy
Volitelné sportovní hry - Cyklovýlet 16.9. 2019

S novým školním rokem se nám rozběhly volitelné předměty. Jedním z nich jsou i Volitelné sportovní hry. V rámci všestranného rozvoje jsme se ...
Více informací

Teribear hýbe Mladou Boleslaví

Ve středu 11.9. 2019 se žáci 2. stupně mohli zapojit do již tradičního charitativního projektu, který získává
finanční prostředky na podporu ...
Více informací

Sportovní odpoledne

Dne 4.9.2019 se na naší škole konal každoroční zářijový PRST se zaměřením na sport. Hrál se florbal, ringo, bumbác ball a nesměl chybět ani ...
Více informací

První den

Vážení rodiče.Prázdniny se chýlí ke konci a v pondělí 2. září začne pro vaše děti nový školní rok, který slavnostně zahájíme přivítáním (nejen) ...
Více informací

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Online zápis ke školní docházce 2020/2021

Informace k zápisům k povinné školní docházce – školní rok 2020/2021


V Aktualitách jsou nově přidané dokumenty k ošetřování dětí do 10 let, uzavření škol a informací na webu ČSSZ

NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: info@skoladebr.cz

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy